ผู้สูงอายุ 60ปี +7กลุ่มโรค ได้วัคซีน(เข็ม1) ร้อยละ
3,545 2,267 64%
 
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ได้วัคซีน(เข็ม1) ได้รับวัคซีนไปแล้ว
1,493 1,025 69%
 
กลุ่มผู้ป่วย 7กลุ่มโรค ได้วัคซีน(เข็ม1) ได้รับวัคซีนไปแล้ว
2,052 1,242 61%

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้รับวัคซีน นับรวมกับ การฉีดวัคซีนต่างจังหวัด และ รอบที่มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนอื่นๆ