คลิกเดียว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อคนลำพูนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองวัคซีนเท่านั้น เนื่องจากจะเกิดความซ้ำซ้อน
สำหรับประชาชน ที่พำนักในจังหวัดลำพูน หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดลำพูน และยังไม่เคยจองวัคซีนกับ หมอพร้อม และ เจ้าหน้าที่ อสม
อ่านคำแนะนำ กลับหน้าแรก

*กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก